Dňa 10. marca 2018 sa konal 15. ročník regionálnej súťaže v reze a vrúbľovaní ovocných drevín. Súťažiaci súťažili v dvoch diciplínach, a to v presvetľovacom reze jadrovín a vrúbľovaní ovocných drevín. Porota potom vyhodnotila obidve disciplíny a udelila diplomy a ceny najlepším súťažiacim.

Vo vrúbľovaní to boli:
1. Štefan Sučko - Vyšná Šebastová
2. Michal Šebo - Stará Ľubovňa
3. Stanislav Šimčík - Vyšná Šebastová

V reze:
1. Pavel Filičko - Chminianska Nová Ves
2. Straka Miroslav - Široké
3. Vladimír Majcher - Chminianska Nová Ves

Medzi početnými divákmi boli záhradkári a široká prešovská verejnosť, ktorá si túto akciu prešovských záhradkárov každoročne príde rada pozrieť. Na záver bol podaný guláš a žrebované ceny tradičnej tomboly.Videá - Praktické záhradníctvo - Ing. Eduard Jakubek
v projekte "Inovácia neformálneho vzdelávania na univerzite tretieho veku Prešovskej univerzity v Prešove"
Osivex Záhradkár Prešov
Levočská 7, Prešov


SEMENÁ - Záhradkárske potreby
Levočská 20, Prešov
Predajňa "U Záhradkárov"
Masarykova 16, Prešov


Škola záhradnej architektúry očami seniorov - kurz pre UTV CCKV PU podporila Nadácia ORANGE - videá a fotozábery


Predstavenstvo RV SZZ:
Predseda: Ing. Eduard Jakubek
Tajomník: Juraj Korček
Podpredsedovia: JUDr. Vladimír Zajac, JUDr. František Varga
Predseda RKRK: Jozef Sekan